شرکت استراتوس

شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس دارای رتبه بندی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در رشته های زیر می باشد: پایه 1 در رشته راه و ترابری، (بالاترین پایه) ، پایه 1 در رشته آب ، (بالاترین پایه) ، پایه 2 در رشته ساختمان و پایه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات